HSB Stockholm

Inrapporterade klimatmål:

Minskning av CO2 med 75% mellan åren 2008 – 2023