Hexicon AB

Inrapporterat klimatmål:

Hexicon har en medveten ambition och strävan att uppvisa genomgående klimat- och miljöhänsyn genom att aktivt verka för att minska verksamhetsrelaterade utsläpp – såväl i det externa arbetet som i den interna verksamheten.

Strategi för att utveckla Hexicons klimatarbete:

  • Öka produktionen av förnybar energi i världen (Flytande havsbaserad vindkraft, vätgasprojekt).
  • I största möjliga utsträckning välja klimatvänliga transportsätt samt uppmuntra personal till möten på distans via telefon eller videolänk.
  • Uppmuntra våra intressenter och oss själva i ökade ambitioner för hållbarhetsarbetet.
  • Aktivt söka samarbetsformer som bidrar till omställningen från fossila bränslen till förnybara.
  • Främja miljöskydd och se till att det marina ekosystemet inte påverkas negativt av vindkraftsparker till havs.
  • Arbeta aktivt för en diversifierad verksamhet med människan i fokus.
  • Bidra till innovativ teknikutvecklingen för hållbara värden med respekt för ekosystem och en strävan mot användning av fossilfritt stål i plattformsfundament.
  • Utgå ifrån en miljökänslig modell i vår projektportfölj som kartlägger en väg till hållbar ekonomisk tillväxt.