Hermes Group AB

Inrapporterade klimatmål:

” – Klimatpositiva i scope 1, 2 och 3
– Sprida kunskap för att reducera klimatförändringarna
– Finansiera och stödja ”Climate First NGO””  

Hemsida: www.hermesgroup.se