Hermes Group AB

Inrapporterade klimatmål:

– Klimatpositiva i scope 1, 2 och 3
– Sprida kunskap för att reducera klimatförändringarna
– Finansiera och stödja ”Climate First NGO”  

Läs mer om Hermes Groups klimatarbete