Hemsol AB

Inrapporterade klimatmål:

Hemsol arbetar med att hjälpa privatpersoner att investera i solceller och därigenom främja övergången till förnybar energi. En klimatpolicy för utsläppen som kan kopplas till den egna verksamheten är under utveckling.