Hemsö Fastighets AB

Inrapporterade klimatmål:

100% icke-fossil energianvändning och netto-noll koldioxidutsläpp för befintligt fastighetsbestånd senast år 2035. Minska den totala klimatpåverkan vid nyproduktion och större ombyggnadsprojekt.

Läs mer om Hemsö Fastighets klimatarbete