Hemsö Fastighets AB

Inrapporterade klimatmål: ”100% icke-fossil energianvändning och netto-noll koldioxidutsläpp för befintligt fastighetsbestånd senast år 2035. Minska den totala klimatpåverkan vid nyproduktion och större ombyggnadsprojekt.”

Hemsida: www.hemso.se