Hässleholms kommun

Inrapporterade klimatmål:

Hässleholms kommuns verksamheter ska vara fossilfria i uppvärmning, el och transporter till år 2020. Utsläppen av växthusgaser ska minska med minst 20 % till år 2020 sedan 1990. Ett nytt styrdokument för energistyrning håller på att arbetas fram med nya och reviderade mål för kommunen och dess verksamheter.