GRK Sverige AB

Inrapporterade klimatmål:

Hållbart byggande och hållbara lösningar är centrala frågor för GRK:s verksamhet. För att minska den klimatpåverkan vår verksamhet utgör har GRK som mål att vara klimatneutrala och därigenom ha 0 ton CO2 utsläpp till år 2030.  

Om GRK:

Vi bygger vägar, broar och stadsnät samt bygger och underhåller järnvägar. Vårt tjänsteutbud innehåller även miljöverksamhet.

Vår kärnkompetens inkluderar genomförande av omfattande projekt inom infrastrukturbyggande, projektledning av stora projekt samt mångsidigt järnvägsbyggande och underhåll.

Vi har ungefär 1 000 experter inom infrastrukturbranschen i Finland, Sverige och Estland.

Läs mer om GRK:s klimatarbete