Green-On AB

Utsläppsmål:
Green-On är ett startup som har som mål att tillverka olja och fett för att ersätta tropiska och animaliska fetter exempelvis palmolja och smör. Det betyder att vi inte har någon nuvarande produktion som behöver ställas om utan att vår verksamheten leder till ”avoided emissions” någon annanstans.

För varje kg fett som vi tillverkar kan vi undvika 12-44 kg utsläpp någon annanstans om vi ersätter smör eller palmolja exempelvis.

Om aktören:
Green-On tillverkar fett och olja som livsmedel med en hållbar process helt utan jordbruk. Vi använder oss av elektricitet, koldioxid och vatten som råmaterial för att, i en stegvis process, tillverka fettsyrorna.

Läs mer om Green-on AB’s klimatarbete