Green Lizzie AB

Inrapporterade klimatmål: ”Utveckla produkter som genom att underlätta för våra kunder att agera miljöriktigt bidrar till ett långsiktigt mer hållbart samhälle. I all egen verksamhet ska vi söka medvetenhet om valbara alternativ och då välja hållbara alternativ framför mindre hållbara så snart det är tekniskt och ekonomiskt möjligt.”

Hemsida: www.greenlizzie.com