Green Cargo AB

Inrapporterade klimatmål:

Green Cargo levererar storskaliga fossilfria godstågstransporter. Cirka 95 procent av vårt totala transportarbete sker med eldrivna lok där elen uteslutande kommer från förnybara källor. Som företag lever Green Cargo idag upp till en mycket god miljöprestanda, men vi jobbar för att årligen minska både vår elförbrukning och koldioxidutsläpp i förhållande till utfört transportarbete. Vi mäter relativa utsläpp gram CO₂e (WTW) per nettotonkm.

Läs mer om Green Cargos klimatarbete