Inrapporterade klimatmål: ”Gränges har två klimatmål till 2025:
1) Minska klimatutsläpp från egen verksamhet och inköpt energi med 25% per ton (GHG Protocol: Scope 1+2)
2) Minska klimatutsläpp från inköpta material och tjänster per ton (GHG Protocol: Scope 3)  

Hemsida: www.granges.com