Gotlands Energi AB

Inrapporterade klimatmål:

Från och med 2019 är vår egen fjärrvärmeproduktion fossilfri.

Vi ser till att var dag fungerar och bidrar med positiv energi för ett hållbart Gotland.

Nyttja och utveckla vår infrastruktur till att bli ett förnyelsebart energisystem för hela Gotland.

Hållbara produkter och tjänster som motsvarar våra kunders förväntningar och som bidrar till Gotlands utveckling.

Hållbar konsumtion av energin i hela energisystemet inom GEAB.

Läs mer om Gotlands Energis klimatarbete