Good Enterprises 99 AB

Inrapporterade klimatmål:

GE99 bidrar till klimatmålen genom att hjälpa andra företag bli mer hållbara och minska sina utsläpp. Genom att köra elbil i tjänsten och klimatkompensera övriga tjänsteresor via Zeromission är vår klimatpåverkan liten. Vårt mål är att vara helt klimatneutrala år 2025.  

Läs mer om Good Enterprises 99:s klimatarbete