Global Castings Guldsmedshyttan AB

Inrapporterade klimatmål:

Vi ska minska våra koldioxidutsläpp per producerat ton med 50% fram till år 2021 (referensår 2016).