Global Castings Guldsmedshyttan AB

Inrapporterade klimatmål: ”Vi ska minska våra koldioxidutsläpp per producerat ton med 50% fram till år 2021 (referensår 2016).”

Hemsida: www.globalcastings.com