Glasgruppen

Inrapporterade klimatmål:

Fossilfria i den egna verksamheten och har minskat utsläppen sedan 2018 med 94 procent i scope 1 och 2.

  • Har grön el i alla fabriker.
  • Har ersatt all deponi av spillmaterial med minst värmeåtervinning och arbetar för att återvinna mer spill högre upp i avfallstrappan. Allt glas återvinns inom Swedglass united.
  • Vattenrening och återcirkulering av vatten är implementerat i hela koncernen. Har minskat mängden papper med 50 procent genom nya papperslösa processer.
  • All egen transport sker med HVO och externa leverantörer ses över, de största (Cege trans) kör med HVO och gas. Alla inköpsförhandlingar ser med hållbarhet som en central del.

Nya mål 2022:

  • Fullständigt beräkna Scope 1-3 både egna beräkningar och via extern programvara. – Klart senast 1/5 2022.
  • Målsätta de största utsläppen i Värdekedjan där vi kan påverka. – klart under 2022
  • Publicera en hållbarhetsrapport för räkenskapsåret 2021 tillsammans med ordinarie bokslut – Klart senast 1/10 2022
Läs mer om Glasgruppens klimatarbete

Antagna utmaningar:

Tjänstebilsutmaningen

Var med och ställ om fordonsflottan genom att enbart erbjuda miljöbilar som tjänstebilar och förmånsbilar.