Glasgruppen

Inrapporterade klimatmål:

– Fossilfria senast 2022!

– Grön el i alla fabriker

– Ny tjänstebilspolicy med enbart miljöbilar

– Minimera spill i produktionen

– Återvinna allt spillmaterial

– Vattenrening och återbruk av vatten i produktion

– Nya papperslösa processer

– Minskat resande genom digitala möten

– Logistiklösningar med enbart förnybara bränslen

– Ny upphandlingspolicy med miljöfokus

Läs mer om Glasgruppens klimatarbete

Antagna utmaningar:

Tjänstebilsutmaningen

Var med och ställ om fordonsflottan genom att enbart erbjuda miljöbilar som tjänstebilar och förmånsbilar.