GB Grossisten Jönköping

Inrapporterade klimatmål:

Vi ska minska vår klimatpåverkan med 10% (per levererat kolli) jämfört med 2019 när det gäller utsläpp från el- och bränsleförbrukning samt läckage av köldmedium.

80% av fakturorna vi skickar ska vara digitala.

Vi ska fasa ut engångsartiklar i plast ur vårt sortiment.

Vi köper endast in förnybar el samt egen produktion genom solceller.

Vi ska sprida mer miljötänk i organisationen, t.ex. via veckobrev, hemsida, utskick m.m.

Vi ska sortera och hantera vårt avfall så att det har så liten negativ miljöpåverkan som möjligt.  

Läs mer om GB Grossistens klimatarbete