Inrapporterade klimatmål:

Gasums mål är att människor och varor ska förflyttas både på land och till sjöss med hjälp av ren förnybar energi. Våra produktionsanläggningar för biogas optimeras mot högsta möjliga energieffektivitet. Vår målsättning är helt cirkulära lösningar avseende råvaruanvändning, produktion och transport.

Läs mer om Gasums klimatarbete