Gamla Uppsala Buss

Inrapporterade klimatmål:

Den största miljöpåverkan GUB har är genom trafikens utsläpp. Därför är också ett av GUB:s övergripande miljömål att sänka koldioxidutsläppen vilket vi i många år arbetat med dels genom att minska andelen fossila drivmedel, dels genom att köra på ett sådant sätt att bränsleförbrukningen hålls nere.

Målbild 2020: 100% fossilfri andel

Avstämning av Miljömålsprogrammet för 2020 visar att andelen kilometer körda på förnyelsebart drivmedel kunde uppfyllas och landande på 100% (lokalt producerad biogas och biodieseln HVO100).

2021 är målet fortsatt satt till 100% fossilfrihet.

Vi ska minska vår klimatpåverkan genom att minska utsläppen av koldioxid.

Målbild år 2020: ≤233 g/km (WtW).

Utsläppen av koldioxid fortsätter att gå åt rätt håll; resultatet för 2020 blev 230 g/km, där hela delen härrör från schablonvärdet för bränsleproduktionen, ej vår användning.

2021 har vi som mål ≤227 g/km (WtW) vilket vi hoppas uppnå genom fortsatt sparsam körning och investeringar i fordon med högre miljöklass och hybridteknik.

Läs mer om Gamla Uppsala Buss klimatarbete