Fyrbodals kommunalförbund

Inrapporterade klimatmål: ”Utsläpp av växthusgaser sker främst genom anställdas tjänsteresor i bil. Målet är fossilfria transporter 2030.”

Hemsida: www.fyrbodal.se