Fyrbodals kommunalförbund

Inrapporterade klimatmål:

Utsläpp av växthusgaser sker främst genom anställdas tjänsteresor i bil. Målet är fossilfria transporter 2030.

Läs mer om Fyrbodals kommunalförbunds klimatarbete