Fossil Free Marine Europe AB

Inrapporterade klimatmål: ”Fossil Free Marine verkar aktivt för att bidra till omställningen till fossilfritt, både i form av lösningar som möjliggör fossilfria och klimatneutrala alternativ för den marina sektorn, och genom vår egen verksamhet.”  

Hemsida: www.fossilfreemarine.com