Forshaga kommun

Inrapporterade klimatmål: ”Forshaga kommuns övergripande mål är att vara klimatneutrala 2030.”

Hemsida: www.forshaga.se