Forshaga kommun

Inrapporterade klimatmål:

Forshaga kommuns övergripande mål är att vara klimatneutrala 2030.

Läs mer om Forshaga kommuns klimatarbete