FoodTankers AB

Inrapporterade klimatmål:

  1. Helt fossilfria transporter i Sverige 2030. Detta kräver fortsatt skattebefrielse på biodrivmedel samt att våra kunder är villiga betala för HVO-diesel.
  2. Minskad tomkörning vilket vi jobbar aktivt med och har mätbara mål i vår transportplanering.
  3. Använda rätt däcktryck. För att säkerställa detta görs många mätningar varje månad.
  4. Påverka körbeteendet. Vi har duktiga chaufförer som vi mäter i EcoScoring och återkopplar till dem hur de ligger till jämfört med målen.
  5. Att vara öppna för nya fordonstyper såsom gas- och eldrivna.
Läs mer om FoodTankers klimatarbete