FoodTankers AB

Inrapporterade klimatmål:

Vår målsättning är att 90% av förbrukat drivmedel skall vara fossilfritt till år 2020. 2018 var 74% av de bränsle vi förbrukat fossilfritt, RME eller HVO.

Läs mer om FoodTankers klimatarbete