Flyttdax Göteborg AB

Inrapporterade klimatmål:

2025: Noll nettoutsläpp från våra transporter/flyttar  

Läs mer om Flyttdax klimatarbete