Fjärde AP-fonden (AP4)

Inrapporterade klimatmål:
AP4:s mål är att halvera utsläppen från nuvarande nivå till 2030 med ambitionen att senast år 2040 ha netto nollutsläpp. AP4 har sedan 2010 i princip halverat koldioxidutsläppet för den noterade aktieportföljen, med en minskning om 48 procent.

Läs mer om Fjärde AP-fondens klimatarbete