Fjärde AP-fonden (AP4)

Inrapporterade klimatmål:
”1. Öka andelen lågkoldioxidstrategier för att minska klimatrisken i tillgångarna,
2. Mäta och offentliggöra AP4:s koldioxidavtryck för noterade aktier,
3. Kartlägga hur koldioxidavtryck för övriga tillgångsklasser bäst kan mätas,
4. Bidra med kapital till fler gröna projekt genom att vara aktiv vid nyemissioner av gröna obligationer samt delta i handel av gröna obligationer och bidra till att göra tillgångsklassen attraktiv, så att den växer.
5. Bidra med kunskap om lågkoldioxidstrategier och gröna obligationer.”

Se även FN:s databas för registrerade klimatinsatser NAZCA

Hemsida: www.ap4.se