Fabege AB

Utsläppsmål:

Vårt högt satta klimatmål är godkänt av Science Based Targets initiative (SBTi), men vi går längre än så. Våra klimatmål innefattar nämligen även Scope 3. Det övergripande målet är en klimatneutral förvaltning år 2030. För att vi ska nå detta krävs att vi har kontroll över alla utsläpp som är kopplade till vår verksamhet. Dessutom måste den negativa klimat- och miljöpåverkan minimeras.

  • Vår förvaltning (Scope 1 och scope 2) ska vara koldioxidneutral 2030 mätt i CO2e/m²
  • År 2030 ska vi ha minskat utsläppen från vår nyproduktion med hälften jämfört med 2019   

Om Fabege AB:

Fabege AB är ett börsnoterat fastighetsbolag i Sverige med fokus på kommersiella fastigheter i Stockholm. Företaget äger och förvaltar kontors- och affärsfastigheter samt bostadsfastigheter, och har som mål att utveckla hållbara och attraktiva stadsdelar.

Läs mer om Febege ABs hållbarhetsarbete