Etsign AB

Inrapporterade klimatmål:

Säkerställa hållbara konsulttjänster som medverkar till att bolagets klienter bidrar och lever upp till Sveriges miljömål samt de globala målen för hållbar utveckling. Företagets kvalitets- och miljöledningssystem ska kontinuerligt utvärderas och förbättras utifrån ledningens, medarbetarnas och kundernas perspektiv. Verksamhetens mål ska årligen utvärderas och revideras.