Inrapporterade klimatmål: ”Vi kör el och gas bilar och våra diesel bilar har högsta miljöprestanda. Utrustning som trimmer, röjsågar, häcksaxar och gräsklippare är eldrivna. Ogräsbekämpning sker utan kemikalier.”   

Hemsida: www.etni.se