Energy Machines Sweden AB

Inrapporterade klimatmål:

Vårt mål är att vara helt fossilfria, samt att våra produkter och lösningar ska bidra till minskad klimatpåverkan vid användning ute hos våra kunder. Samtliga interna processer i koncernen kommer under 2018 genomgå intern miljörevision, i syfte att etablera basnivå för vår klimatpåverkan och en handlingsplan för utfasning. Utsläppsminskningen ska därefter ske med minst 20 procent per år från 2018 års nivå.

Läs mer om Energy Machines Swedens klimatarbete