Energieffektiviseringsföretagen

Inrapporterade klimatmål:

Energieffektiviseringsföretagen är en oberoende och icke-vinstdrivande organisation som arbetar för ett långsiktigt och hållbart energisystem i Sverige.

EEF fungerar som en branschorganisation och samlar ca 75 företag som säljer energieffektiva produkter och tjänster inom byggnader, företag och industrier. Vi bistår våra medlemsföretag med kunskap om energieffektivisering samt jobbar aktivt med att påverka beslutsfattare i rätt riktning gällande energieffektiviseringsfrågor. EEF innehar huvudmannaskapet för den europeiska uppförandekoden för tjänsten Avtal om energiprestanda och driver också flera större EU-finansierade samverkansprojekt som syftar till ökad energieffektivisering.

Energieffektivisering leder till reducerade effekttoppar samt minskad användning av primärenergi vilket bidrar starkt till reducerade utsläpp av växthusgaser.

Vår direkta klimatpåverkan är väldigt liten och uppstår främst från de få inrikesresor våra fyra anställda gör (primärt med tåg), våra event samt ett fåtal trycksaker.

Läs mer om Energieffektiviseringsföretagens klimatarbete