Energi- och MiljöCentrum

Inrapporterade klimatmål:

Vi skall alltid resa med det bästa tillgängliga alternativ som har lägst klimatpåverkan. Vi skall endast i undantagsfall ta flyget, och då kompensera med Fly Green Fund. Vi skall aktivt arbeta för att få våra medlemmar, besökare och kunder att välja det mest klimateffektiva resealternativet till våra event. Vi skall undvika kött när vi i våra event bjuder på mat och fika.