ELU Konsult AB

Inrapporterade klimatmål:

Gröna elavtal, sopsortering, prioritera tåg/allmänna kommunikationer vid resor (relativt begränsad omfattning).

Vi ser att vår stora möjlighet att påverka utsläpp av växthusgaser är genom att erbjuda våra kunder rådgivning, konstruktioner och produktionsmetoder som gör att utsläppen minimeras. Vi har därför påbörjat ett antal aktiviteter för att mäta hur vi genom dessa initiativ bidrar till lägre utsläpp i branschen.

Läs mer om ELUs klimatarbete