Elithus i Stockholm AB

Inrapporterade klimatmål:

Under 2020 satte vi som målsättning att bli Sveriges främsta byggföretag i miljö- och klimatfrågor. Vi satte upp 20 stycken konkreta punkter som finns att se på vår hemsida och döpte projektet till Miljö/Klimat 2020. Sedan årsskiftet har vi utökat med ytterligare tre punkter.

Läs mer om Elithus i Stockholms klimatarbete