Elcykel24.se

Utsläppsmål:
Vi på Elcykel24.se strävar efter att vara en ledande aktör inom hållbarhet och förnybar energi. Ett av våra primära affärsmål är att vi uppmanar alla som köper elcyklar hos oss att de ska skaffa elavtal från fossilfria källor. Detta innebär att vi aktivt arbetar för att övergå till förnybar energi och att minska vår klimatpåverkan.

Vidare har vi satt upp ett ambitiöst mål för vår fordonsflotta. Senast år 2025 kommer samtliga fordon i vår flotta att vara elcyklar som drivs av 100% förnybar el. Genom att elektrifiera vår fordonsflotta minskar vi inte bara våra utsläpp av växthusgaser utan visar även vårt engagemang för att främja en hållbar och miljövänlig transportsektor.

Om aktören:
Elcykel24 är en återförsäljare av elcyklar som nu tagit steget in online där vi börjat bygga upp en webshop. Vårt mål är såklart att få de som köper elcykel av oss att använda den länge och väl med fossilfritt elavtal. Vi erbjuder reparationer och underhåll för största möjliga hållbarhet. Vi tycker det är viktigt att vara med här på Fossilfritt Sverige då vi tror starkt på att vara synliga i dessa sammanhang och delta i diskussioner och paneler om möjligt.

Läs mer om Elcykel24.se’s klimatarbete