Elbyte Norden AB

Inrapporterade klimatmål:

Ett av våra viktigaste affärsmål är att all el vi förmedlar åtminstone använder sig av fossilfri energi. Senast 2030 har vi som mål att bara förmedla förnybar el. Vår fordonsflotta ska senast 2025 bestå av uteslutande elbilar som drivs av 100% förnybar el.  

Läs mer om Elbyte Nordens klimatarbete