El-Björn AB

Inrapporterat klimatmål:

Utifrån vår väsentlighetsanalys arbetar vi långsiktigt inom prioriterade områden för att utveckla bolagets hållbarhetsarbete.
Vi har som mål att samverka med branschen för att utveckla och tillhandahålla lösningar som stödjer branschens färdplan inom energieffektivisering, fossilfria lösningar och digital utveckling.

Miljömål 2020
Sortimentets miljöpåverkan – CO2

Miljömål 2021
Genomföra samverkans projekt med aktörer i värdekedjan för verifiering av besparingspotential inom energiförbrukning och CO2 påverkan.

Läs mer om El-Björns klimatarbete