Ekenhuset

Inrapporterade klimatmål:

Fordonstrafiken har störst klimatpåverkan i vårt företag (94%). Vi har under flera år haft mål och mäter årligen koldioxidutsläppen för vår fordonstrafik. Därutöver har vi utfört mätning på hela vårt företags klimatavtryck under 2017. Vårt mål är att minska koldioxidutsläpp med 1 ton per medarbetare till 2021.

Läs mer om Ekenhusets klimatarbete