Inrapporterade klimatmål:

Ecotap Sverige kör elbil sedan 2020-05-01. Samtliga leverantörer som vi anlitar kör 100% elbil idag eller planerar att byta under 2021.

Samtliga transporter av Ecotap laddstationer inom Sverige kommer att under 2022 ske med 100% eldriven lastbil från Volvo eller Scania som drivs på grön el.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.