Ecoloop AB

Inrapporterade klimatmål:

Vår resurs är människorna på kontoret som har som mål att sänka sina utsläpp på individnivå genom att cykla, promenera och ta kollektiva färdmedel. Annars arbetar vi med att få kunder och samarbetspartner att ändra beteende och ta hållbara beslut med minskade utsläpp som följd.