Ecokraft Sverige AB

Inrapporterade klimatmål:

Produkter:
Vi använder oss enbart av europeiska tillverkare för att säkerställa hög kvalité, korta transportvägar, produkter framställda med europeisk elmix istället för vanligtvis asiatisk.

Vi säljer enbart produkter med betydligt längre livslängd än branschstandard vilket leder till minskad klimatpåverkan.

Vi jobbar fortlöpande med att minska klimatpåverkan tillsammans med våra leverantörer.

Transporter:
Vi samarbetar med Varubud AB som kör alla sina transporter på HVO100 drivmedel samt är till 70% självförsörjande på Solel. Personal får endast använda bilar med hybridteknik eller rena elbilar. 2025 skall samtliga företagsbilar vara rena elbilar.

Byggnader:
Huvudkontoret i Eskilstuna är till 50% självförsörjande på Solel och har även batterilagring för ökad egenanvändning av Solel. Vi strävar efter att samtliga kontor skall vara självförsörjande på Solel senast 2025.  

Läs mer om Ecokraft Sveriges klimatarbete