EcoBioFuel AB

Inrapporterade klimatmål:

Genom att intensivt informera och påverka fordonsägare, framför allt yrkesfordonssektorn uppnår vi generellt bra resultat. Våra egna fordon blir vätgasfordon så fort vi placerat ut tankstationer för vätgas. Arbetet pågår.

Läs mer om EcoBioFuels klimatarbete