Eco Oil Värmland AB

Inrapporterade klimatmål:

Eco Oil Värmland AB avser bidra till omställningen genom att marknadsföra en vattenpump för produktion av förnybarenergi. Målet är också att egna transporter ska gå på förnybara drivmedel.