Eco Oil Miljöbränslen AB

Inrapporterade klimatmål:

Eco-Oil har tagit fram 100% förnyelsebara bränslen som i övrigt är exakta kemiska kopior av deras fossila motsvarigheter. Vi erbjuder totalt fossilfri bensin, diesel, gasol och inom en snar framtid även flygplans- & JET-bränsle. Detta gör vi utav en stor variation av insatsmaterial, t.ex. energigrödor, restprodukter från skog eller agrara verksamheter, sågspån osv.