Ebab AB med dotterbolag

Inrapporterade klimatmål:

Målen ingår i vår övergripande plan för minskning av växthusgaser, vilken är inspirerad av ZERO-modellen med ett antal parallella åtgärder.

– öka andelen hållbarhetstimmar hos kunder i syfte att förbättra och påverka till ökad fokus på hållbarhet (inkluderar minskning av växthusgaser).

– tjänsteresor mäts och koldioxidutsläpp beräknas årligen sedan 2016. Åtgärder finns fastslagna i plan. Ingår i zero-mätning senast gjord 2018.

– resor till och från arbetet. Åtgärder finns fastslagna i plan. Ingår i zero-mätning senast gjord 2018.

– energi på kontor. Mycket är gjort och plan på ytterligare små förbättringar finns.

Läs mer om Ebabs klimatarbete