Inrapporterade klimatmål: ” 2025 producerar och erbjuder E.ON endast 100% återvunnen eller förnybar energi.” Se även FN:s databas för registrerade klimatinsatser NAZCA

Antagna utmaningar:
Solutmaningen
Tjänstebilsutmaningen

Hemsida: www.eon.se

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.