Inrapporterade klimatmål:

2025 producerar och erbjuder E.ON endast 100% återvunnen eller förnybar energi.

Läs mer om E.ONs klimatarbete

Antagna utmaningar:

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.

Tjänstebilsutmaningen

Var med och ställ om fordonsflottan genom att enbart erbjuda miljöbilar som tjänstebilar och förmånsbilar.