Inrapporterade klimatmål:

Deedsters mål är att nå noll nettoutsläpp så fort som möjligt, men innan 2050. Deedster har som mål att halvera sina egna och värdekedjans klimatutsläpp så snart som möjligt, men innan 2030.