Cybercom Group

Inrapporterade klimatmål: ”Vi strävar efter en positiv miljöpåverkan och att våra kundlösningar och direkta påverkan av all vår verksamhet ska vara nettopositiva. Dessutom, ett internt möte i Cybercom-koncernen är i första hand ett Skype-möte.”

Hemsida: www.cybercom.com