Cybercom Group

Inrapporterade klimatmål:

Vi strävar efter en positiv miljöpåverkan och att våra kundlösningar och direkta påverkan av all vår verksamhet ska vara nettopositiva. Dessutom, ett internt möte i Cybercom-koncernen är i första hand ett Skype-möte.

Läs mer om Cybercom Groups klimatarbete