Cybercom Group

Inrapporterade klimatmål:

Cybercom har satt vetenskapsbaserade reduktionsmål (Science Based Targets) för att uppnå Nettonollutsläpp och en halvering av utsläppen på mindre än tio år. Vi åtar oss att minska våra direkta och indirekta absoluta växthusgasutsläpp med 50 procent till 2030 från basår 2019.

Läs mer om Cybercom Groups klimatarbete