Creturner Group AB

Utsläppsmål:
Vi är redan idag ett netto negativt företag – eftersom det är vår verksamhet. Vi hjälper andra att bli detta och göra det lönsamt att verka för klimatnytta.


Om aktören:
Creturner Group AB är en koncern med två verksamhetsområden inom miljöteknik.
Den miljötekniska delen erbjuder företagskunder en effektiv och permanent metod för att klimatkompensera sina verksamheter. Metoden bygger på CDR (Carbon Dioxide Removal) vilket innebär att man omvandlar restbiomassa till grundämnet kol och deponerar detta för att minska mängden CO2 i atmosfären. Företagskunder till Creturner kan sedan köpa klimatkompensation på samma vis som man traditionellt klimatkompenserar genom exempelvis plantering av träd. Till skillnad från trädplantering är Creturners metod omedelbar, permanent och tydligt mätbar.

Läs mer om Creturner Group AB’s klimatarbete