Copper Lavender AB

Utsläppsmål:
Hos Copper Lavender är vår mission tydlig från dag ett: att använda koldioxid som den enda källan till kol i våra produkter.

Som en föregångare inom kemisk industri omdefinierar vi rollen för CO2, inte som ett avfallsprodukt, utan som en nyckelkomponent i våra hållbara kemiska processer.

Vår klimatförklaring bygger på dessa grundläggande åtaganden:

• Exklusiv användning av CO2: Från början har vi ägnat oss åt att använda koldioxid som den enda källan till kol i våra produkter. Denna banbrytande strategi sätter en ny standard för kolanvändning inom kemisk industri.

• Övergång till en fossilfri framtid: År 2040 siktar vi på att bli helt fossilfria i våra verksamheter och leda vägen inom hållbara metoder och energianvändning inom kemisektorn.

• Ledande inom cirkulär ekonomi: Vi är engagerade i att uppnå en hög grad av cirkularitet i våra produktionsprocesser, omvandla avfall till värdefulla produkter och sätta nya hållbarhetsmål inom vår bransch.

• Utbildning och samarbete med branschen: Vi ägnar oss åt att främja potentialen för CO2-avleda kemikalier genom partnerskap och samhällsinitiativ, och driver branschen mot en mer hållbar framtid.

Om aktören:
Copper Lavender AB är en djupteknologisk startup som börjar med att skapa parfymer av återvunnen CO2, med det slutgiltiga målet att omvandla den kemiska industrin mot en cirkulär ekonomi, med CO2 som huvudsaklig råvara och eliminering av fossila resurser.

Läs mer om Copper Lavender AB’s klimatarbete här