Combitech AB

Inrapporterade klimatmål: ”Vårt miljömål är att vi ha halvera våra utsläpp till och med 2022, räknat per anställd och jämfört med 2016. På sikt ska vi bli det mest hållbara företaget i branschen och klimatneutrala.”

Hemsida: www.combitech.se