Climate First

Inrapporterade klimatmål:

” – Konvertera över 1 000 bilar om året till biogas
– Undvika 17 ton CO2 utsläpp om året via fossilfritt flygbränsle
– Främja hållbara events till alla företag
– Främja självförsörjning på mat
– Implementera klimatdeklaration”

Hemsida: www.climatefirst.se